אפק מערכות
ראשי > הנדסת תעשייה וניהול > שכר עידוד

שכר עידוד

לאורך כל שנות פעילותה אפק התמחתה בפרויקטים רבים בתחום שכר עידוד. אפק שילבה שיטות שכר עידוד, כגון: שיטת הקו הישר, שיטת הקו העקום, רגרסיה רב גורמית, שילוב מדדים כמותיים ואיכותיים ושכר עידוד לקבוצות מסוימות של עובדים (כגון: פס ייצור, מנהלים, אנשי מכירות).

 

מהו שכר עידוד?

שכר עידוד הינו תוספת שכר המשולמת לעובד בנוסף למשכורתו הקבועה.תוספת זו נמדדת על פי הישגיו או תפוקתו.

מהי מטרת שכר עידוד ?

מטרת שכר תגמול הינה ליצור מוטיבציה בקרב העובדים להגדלת התפוקה בזמן נתון. על ידי כך ניתן להגדיל את רווחי החברה או הארגון. התוצאה של שכר העידוד היא שגם המעסיק וגם העובד מרוויחים (Win Win Situation).

מדדים לשיטות התגמול:

 

מדד התפוקה (נקרא גם: מדד עמידה בתכנית העבודה) - כמה בוצע בפועל בהשוואה לתכנון? המדד החשוב ביותר ,מבוצע בסוף התהליך, בודק האם התכנון הראשוני היה ריאלי, ומסייע לתכנון התפוקה הרצויה בעתיד.

מדד האיכות - כמה פריטים נפסלו במהלך היצור? מטרת המדד ליצור מוטיבציה לעובד להקפיד ליצור מוצרים איכותיים.

מדד בטיחות - האם לעובד היו עבירות בטיחות? מטרת המדד לגרום לעובד לשמור על בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו בעבודה.

מדד שביעות רצון הלקוחות – בדיקת שביעות רצון הלקוחות לאחר השירות עם נציג החברה. את המדד ניתן לכמת באמצעות סקר או משוב מהלקוחות שפנו למוקד. כלי מאוד חשוב בחברות שמפעילות שירות לקוחות

מדד עובד מצטיין – מדד הבודק האם העובד הציע הצעות ייעול לארגון, מה יחסו לעובדים ששייכים לצוות שלו ולבסוף מה יחסו לממונים עליו.

מדד חיסורים ואיחורים - מדידת מספר הימים בהם החסיר העובד מעבודתו וכמות האיחורים שלו. מטרת המדד לגרום לעובד לצמצם למינימום את החיסורים והאיחורים לעבודה, וכתוצאה מכך להגדיל את התפוקה והפריון של הארגון.

 

יתרונות שכר עידוד:

• שכר עידוד תורם להתייעלות של העובד בעבודה תגרום לירידה בהוצאות ולהגדלת התפוקה. כתוצאה מכך עלות היצור ליחידה קטנה.

שיטת שכר עידוד מתאימה עוזרת ליצירת שייכות ומחויבות של העובד לארגון בכלל ולצוות שלו בפרט.

• יצירת מטרה משותפת או אינטרס משותף של המחלקה להתייעל ולהגדיל את התפוקה.