אפק מערכות
ראשי > הנדסת תעשייה וניהול > ארגון ושיטות

 

ארגון ושיטות

 

אפק מערכות, חברת יעוץ ארגון ושיטות, בעלת ניסיון עשיר במתן שירותי יעוץ בתחום ארגון ושיפור שיטות עבור ארגונים ורשויות מקומיות. תהליכי ארגון ושיפור שיטות מתבצעים באפק מערכות ע"י מהנדסי תעשייה וניהול ויועצים ארגוניים מנוסים העושים שימוש בשיטות עבודה מוכחות המגובות בכלים טכנולוגיים מתקדמים. צוות היעוץ מתמקד בהבנת צרכי הארגון ולקוחותיו, תכנון קפדני עם דגש על הפרטים ובביצוע איכותי של הפרויקט.

 

מהם תהליכי יעוץ ארגון ושיטות ?

תהליכי ארגון ושיטות עוסקים בניתוח עבודת האדם (יחיד או צוות) המשלב בתהליכי העבודה מכונות, טכנולוגיה ועובדים נוספים. שירותי המחשוב תורמים רבות לתחום ארגון ושיטות באמצעות מערכות מידע של ניתוח נתונים שעוזרים להבין יותר טוב מה עובד היטב ומה זקוק לשיפור וארגון מחדש.

תהליכי ארגון ושיטות מתמקדים במציאות השילוב האופטימלי בין טכנולוגיה לעובד המפעיל אותה תוך התחשבות ביכולות ובמגבלות של גורמים (אילוצים).

 

מדוע צריך יעוץ ארגון ושיטות ?

• תהליך ארגון ושיטות נועד להשיג שיפור משמעותי בביצועי הארגון באמצעות איפיון, תכנון והוצאה לפועל של תהליכי עבודה אפקטיביים.

• תהליך ארגון ושיטות נועד להביא למימוש אפקטיבי ומלא של היכולות ממערכת המידע הקיימת בארגון.

 

תהליך ביצוע פרויקט יעוץ של ארגון שיטות

 

חקר מצב קיים: ראשית מבצעים מיפוי מלא של הארגון – אילוצים, הצגת תהליכים קיימים, למידת אופי הארגון, תהליכי העבודה ושיטות העבודה המונהגות בו. המטרה היא לקבל תמונת מצב מדויקת על הארגון מבחינת נקודות תורפה (ניצול משאבים לא יעיל, כשלי בטיחות, תקשורת לא תקינה וכו') ותהליכים קריטיים.

בשלב זה חשוב להגדיר יעדים מדידים כדי לבחון את ההצלחה של התהליך.

שימוש בשיטות וכלים הנדסיים לשיפור שיטות עבודה: לאחר ניתוח המצב הקיים מחפשים דרכים יעילות לארגן מחדש את תהליכי העבודה על מנת להעלות את התפוקה, להקטין את העלות ליחידת מוצר, לשפר את יעילות העובדים והציוד וחסכון בחומרים ובאנרגיה.

שיפור שיטות באמצעות כלי מחשוב ו/או מערכות מידע מתבצעים באמצעות תוכנות מחשב, i-Pad, מחשבי כף יד ומסופונים. כלי טכנולוגיים אלו עוזרים לשפר את השליטה מרחוק ולחסוך בהוצאות נייר וזמן.

בשלב זה דרוש ממבצעי התהליך ידע תיאורטי, יצירתיות וניסיון בעבודה עם ארגונים דומים (מאותו מגזר עסקי, גודל וכו').

בקרה והערכה: בשלב השלישי בוחנים השיטות החדשות שנבחרו ומודדים את התוצאות שנתקבלו לאור היעדים שהוצבו.

 

תהליכי ארגון ושיטות עוסקים בעיקר בנושאים הבאים:

ניתוח תהליכים חוצי ארגון ושיפורם.

• ניתוח תקינת משאבי אנוש (כוח אדם) ומכונות.

• ניתוח המבנה הארגוני והתפעולי.

כתיבת נהלים

שיפור שיטות

• ניתוח ושיפור תהליכי ייצור עבודה

• קביעת מדדי ביצוע ועבודה

• שיטות שכר עידוד (תמרוץ ותגמול עובדים)

• הכנת תוכניות רב-שנתיות וליווי בביצוען.

• ניהול שינויים בחברה

ניהול רזה

• שיפור מתמיד (קייזן)

• הובלת תהליכי שביעות רצון הלקוח והעובדים