אפק מערכות
ראשי > הנדסת תעשייה וניהול > תכנון והקמת מפעלים

 תכנון והקמת מפעלים

 

אפק סיסטמס, חברת יעוץ הנדסת תעשייה וניהול, עוסקת מזה 30 שנה בתכנון לוגיסטי, העברת מפעלים, מערכות ייצור, תכנון הקמת מפעלים, הקמת אגפים נוספים במפעל, העברת מפעלים, תכנון פונקציונאלי וניהול פרויקטים. לאפק צוות מנוסה של מהנדסי תעשייה וניהול המתמקד בהבנת צרכי הלקוח, תכנון קפדני עם דגש על הפרטים הקטנים ובביצוע איכותי של הפרויקט.

 

מהי מטרת תכנון מפעל ?
מטרת תכנון מפעל היא לגבש תוכנית שבה תהליכי ייצור יהיו אפקטיביים ללא צווארי בקבוק, זרימת חומרי גלם יעילה, עבודה פרודוקטיבית, חיסכון בזמן ושינוע ומרחקי תעבורה קצרים בין התהליכים.
המאפיין הבולט ביותר בעת תכנון מפעל הינו שיפור תהליכים.

 

מהם המימדים החשובים בעת תכנון מפעל ?
1. תכנון מערך המפעל - הקמת מערך יצור, הקמת מערך אחסון ושינוע, תכנון לוגיסטי וכו' .
2. תכנון אדריכלי והנדסי לצורך קבלת היתר בנייה ועבודה.
3. ליווי וניהול הפרויקט בשלבי הקמתו.

 

דגשים בעת תכנון מפעל - היבט תכנון מערך מפעל
ביצירת תוכנית של תכנון מערך מפעל חשוב להתייחס לגורמים הפונקציונליים הבאים: היקפי ייצור במפעל, בטיחות במפעל, מיקום מכונות, שינוע מכונות, שטח איחסון, הקצאת שטחים, חומרי גלם, שינוע החומרים, תאי יצור, חדר שקילות להכנת החומרים לשלב הייצור וכמובן איכות הסביבה.

 

דגשים בעת תכנון מפעל - היבט תכנון אדריכלי והנדסי
בתכנון אדריכלי והנדסי של המפעל חשוב להתייחס לגורמים הבאים: תשתיות קיימות וחסרות, גודל מפעל, כניסות ויציאות למפעל מבחינת כלי רכב הצפויים לעבור, שינוע בתוך המפעל ובין קומות המפעל, חנייה (כמות חניות, מיקום החנייה, המסלול בין החניון למפעל), שטחי עזר לקווי הייצור והאחסון ואיכות הסביבה.

 

תכנון מפעל לפי תפיסת ה-Lean 
 
1. הגדרת מטרות: השלב הראשון בעת תכנון מפעל הוא הגדרת מטרות המפעל, לדוגמה: הגדלת רמת התפוקה בתאי הייצור, הקטנת זמני השינוע של התוצרים, קיצור תהליכי ייצור וכו'.
2. ניתוח המצב הקיים: בשלב זה משוחחים עם העובדים והמנהלים במפעל על מנת להבין מהם תהליכי העבודה הקריטיים במפעל והיקפי הייצור, כמו כן מבצעים מדידות של המכונות, מלאי ושטחי העבודה והאחסון, בדיקת שינוע חומרי הגלם בתוך המפעל ובין המחלקות השונות וכו'. המטרה היא להשיג את כל המידע הדרוש על מנת להתחיל בשלבי שיפור התהליכים.
3. שיפור תהליכי זרימת חומרי הגלם: תכנון מפעל לפי תפיסת "המפעל הרזה" זרימת חומרי גלם צריכה להיות בכיוון אחד (עד להפיכתם לתוצר הסופי). בשלב זה חשוב גם לתכנן את בקרת האיכות בזמן הזרימה בכל אחת מתחנות העבודה.
4. שיפור תהליכי שינוע חומרי הגלם וכוח אדם: לפי תפיסת הניהול הרזה משאירים רק את התהליכים שמוסיפים ערך ללקוח ולכן בעת תכנון מפעל "רזה" מנסים לקצר את תהליכי שינוע של חומרי הגלם והעובדים בין כל התחנות.
5. שיפור תפוקה: מפעל "רזה" מסוגל להגיע למאה אחוז תפוקה באמצעות גמישות בתהליכים, הקפדה על ביצוע תהליכים יעילים ושיפור המיומנויות והמקצועיות של העובדים. תכנון מפעל "רזה" מראה כיצד אלמנטים שצוינו באים לידי ביטוי.
6. תכנון מפעל חדש בהתאם לשיפורים שהוצעו: בשלב הסופי של תכנון מפעל "רזה" מוציאים מסמך מפורט של תכנון המפעל החדש מבחינת מערכי ייצור חדשים, המלצות לשינויי הציוד, המיכון והטכנולוגיה במפעל, תהליכי שינוע חדשים וכו'. תוכנית הביצוע מכילה את כל השיפורים שגובשו על מנת לעמוד במטרות שמנהלי המפעל הציבו בשלב הראשון.

 

מהם התהליכים העיקריים בעת הקמת מפעל ?
1. ייזום פרויקט הקמת מפעל ובחירת מנהל פרויקט למיזם.
2. בחירת האתר שבו רוצים להקים את המפעל.
3. תכנון אדריכלי והנדסי של המפעל בהסתמך על הצרכים והמטרות של המפעל.
4. קבלת אישורים והרישיונות להקמת המפעל באתר.
5. בחירת קבלן הביצוע של הקמת המפעל.
6. הקמת המפעל בפועל עד לסיום מושלם.
7. מעבר למפעל החדש.
8. סיום הפרויקט.

 

סיבות לביצוע פרויקט של הקמת מפעל חדש
ישנן 4 סיבות עיקריות לביצוע פרויקט של הקמת מפעל :
1. ייעול תהליך הייצור, כגון: הוספת מכונות חדשות שצורכות מקום רב יותר, שינוי משמועתי של קווי הייצור.
2. הרחבת פעילות כהמפעל כתוצאה ממיזוג עם מפעל אחר או הגדלת הקווי הייצור של המפעל.
3. סיבה פיננסית, כגון קבלת הטבות באיזור החדש שבו יוקם המפעל (איזור פיתוח).
4. סיבה גיאוגרפית, כגון הרצון להיות נגיש לכוח אדם איכותי ומתאים ותעבורה יעילה יותר למפעל וממנה.