תחומי עיסוק

מערכות מידע


תוכנית אב למחשוב
אפיון דרישות ותהליכים
יישום והטמעה
הנדסת תעשיה וניהול


ארגון ושיטות
כתיבת נהלים
תכנון ושיפור תהליכים בתעשיה
שכר עידוד
תכנון פונקציונלי ומערכים לוגיסטיים
התייעלות ושיפור
תהליכי רכש ולוגיסטיקה

כלי הפיתוח


DOT NET
MAGIC
אינטרנט ומוביילשרותי מחשוב


ייעוץ ואספקת חומרה
מערכות הפעלה
גיבוי
אבטחת מידע
תשתיות ותקשורת
תחזוקת שרתים ורשתות

Share by: