מערכות מדע

מערכות מדע


אפק סיסטמס מתמחה בתחום פיתוח מערכות מידע לארגונים במגוון פתרונות ורטיקלים. פעילות זו נעשית תוך שימוש במתודולוגית פיתוח מוכחת, כולל נוהל מפת"ח, שימוש בכלי פיתוח וטכנולוגיה עדכניים ובסביבות פיתוח מגוונות. אפק מספקת פתרון ייעודי End to End עבור הלקוח, תוך הקפדה על רמה מקצועית גבוהה ועדכנית במהלך תהליכי הפיתוח והתפעול השוטף.
לאפק צוות מנוסה ומובחר של מהנדסי רשתות טכנאי מחשבים ושירותי סיסטם.

תהליכי עבודה העיקריים בפיתוח מערכות מידע:

• אפיון דרישות וניתוח מפורט
• יישום והטמעה
• תחזוקת מערכת מידע
•תחזוקת מחשבים ורשתות
• תחזוקת שרתים
• פיתוח שינויים ותוספות
• הקמה ותחזוקה של בסיסי נתונים
• ניהול ואינטגרציה כוללת של פרוייקט פיתוח
• תחזוקת תשתיות חומרה ותוכנה
• בדיקות קבלה ותהליכי QA

פתרונות ושירותים שאפק סיסטמס מעניקה בתחום מערכות המידע:

תוכנית אב למחשוב


אפק סיסטמס מתמחה בהכנת תוכנית אב למחשוב (תוכנית מחשוב רב שנתית) לכל סוגי ארגונים במגוון ענפי שוק. אפק מלווה את הארגון בהשגת היעדים הטכנולוגיים שלו על מנת להגיע לניצול מקסימלי של יכולות הארגון לטובת לקוחותיו. צוות היועצים של אפק מורכב ממומחים מכל תחומי המחשוב והסיסטם (מערכות מידע, ארכיטקטורת רשתות, בסיסי נתונים, אבטחת מידע), על מנת להביא לארגון את התוכנית המתאימה ביותר לצרכיו ומטרותיו.

מה זה תוכנית אב למחשוב ?
תוכנית אב למחשוב הינה התוכנית רב-שנתית ואמורה לשקף את היעדים לטווח הקצר והארוך של מחלקת המחשוב בארגון. היעדים הטכנולוגיים נגזרים מהיעדים של הארגון עצמו ("הטקטיקה הטכנולוגית"). תוכנית אב למחשוב מכילה גם הסכמה לגבי הפתרונות הטכנולוגיים הדרושים על מנת להגיע אל היעדים.

מדוע צריך תוכנית אב למחשוב ?
• מבחינה ניהולית תוכנית זו משקפת להנהלת הארגון את האופן בו יחידת המחשוב בארגון תורמת להגעה אל מטרות הארגון.

צמיחה וחדשנות – יחידת המחשוב מהווה חלק משמעותי להאצת החדשנות בחברה – פתרונות טכנולוגים שמביאים ערך גבוהה יותר ללקוחות הארגון, יכולת טובה יותר להתמודד עם בעיות עוזרת לשפר את השירות ושיפורים טכנולוגים שעוזרים לשמור על הארגון בחזית מול מתחריו ולצמצם בעלויות מיותרות.
מעבר מתפיסה ארגונית טכונלוגית ראיקטיבית (מדיניות של "כיבוי שריפות") לתפיסה פרואקטיבית (שליטה ותכנון עתידי).
מימון – תוכנית למחשוב מכילה גם את הצרכים העתידיים של יחידת המחשוב בארגון ומכאן קל יותר לשלב את ההשקעה במחשוב בתקציב השנתי.

איך מכינים תוכנית אב למחשוב ?

ניתוח המצב הקיים בארגון: בשלב הראשון בעת הכנת תוכנית אב למחשוב יש לבצע ניתוח עומק על הארגון על מנת להבין:
  •  מה היכולות הטכנולגויות שלו: סוג מערכת מידע, עלויות תפעול ותחזוקה של מערכת המחשוב, אילו לקוחות יחידת המחשוב משרתת, מידת התלות של הלקוחות בטכנולוגיה הקיימת של הארגון וכו'.
  • מה המטרות האופרטיביות שאליהן הוא חותר בשנים הקרובות?
ניתוח מצב השוק: בשלב השני משווים את יכולות המחשוב של הארגון לרמת הטכנולוגיה השכיחה בענף
       עצמו, יכולות המחשוב הנמצאות כיום בשוק, מיפוי הסיכונים וכו'.
 גיבוש תוכנית אב למחשוב רב שנתית אופרטיבית:
  • אפיון מערכת המידע האופטימלית (הצעות שדרוג באמצעות אינטגרציה בין מערכות או פיתוח).
  •  מדיניות המחשוב והסיסטם של הארגון לשלוש שנים הקרובות.
  •  ארגון מחדש של יחידת המחשוב הארגונית.
  •  שינויי ארכיטקטורת המחשוב והסיסטם: בסיסי נתונים, אבטחת מידע, BI וכו'.
דגשים בהכנת תוכנית אב למחשוב
ביצוע מחקר יסודי – עריכת שאלונים וראיונות עם מנהלי ועובדי הארגון, בחינת האינטראקציה בארגון, בדיקת כדאיות כלכלית של חלופות וכו'. פרטים אלו באים לידי ביטוי בתוכנית עצמה ומהווים את הסיבות להעדיף חלופה אחת על פני אחרות.
הבנת היעדים הארגוניים ויכולת התרגום שלהם מבחינה טכנולוגית.
גמישות – מגמות עתידיות (כגון רגולציה, מתחרים, שינויים פנים-ארגוניים וכו') ישפיעו על התוכנית ולכן חשוב שהתכונית תהא גמישה מספיק כדי לעמוד בשינויים הדרושים.

אפיון דרישות ותהליכים


אפק סיסטמס, חברת יעוץ מערכות מידע, בעלת ניסיון עשיר ומוצלח בתחום אפיון דרישות מערכות מידע עבור ארגונים ממגוון תחומי שוק ורטיקליים. לאפק צוות מנוסה של מהנדסי תעשייה וניהול המתמקד בהבנת צרכי הלקוח וכתיבה איכותית של האפיון מערכת מידע ארגונית, עם דגש על כל הפרטים הקטנים.

  מה זה אפיון דרישות?
אפיון דרישות של מערכת מידע הינו מסמך המגדיר במפורט את הדרישות הטכניות של הארגון ממערכת המידע, כגון: מטרות, תהליכי עבודה, ממשקים, בסיסי נתונים, מודולים וכו'.
 
איך מבצעים אפיון דרישות למערכת מידע?
הבנת המטרה של המערכת: בשלב הראשון יש להבין בדיוק מה התכלית של המערכת, על אילו צרכים ארגוניים היא אמורה לענות.
 
מיפוי המצב הנוכחי: בשלב השני מבינים יותר לעומק את המצב הקיים בחברה באמצעות שיחות עם אנשי מפתח בחברה. שלב זה נועד להבין מה חסר לארגון, מה התשתיות הקיימות כרגע, מה הקשיים העיקריים שלהם במימוש מלוא הפוטנציאל של הידע בארגון, מה תהליכי העבודה העקריים בארגון וכו'. 
 
קבלת החלטה לגבי החלופה: בשלב זה חברת ייעוץ מציגה בפני מנהלי הארגון את החלופות העומדות לרשותה – הטמעת מערכת מידע חדשה, שדרוג המערכת הקיימת (המלצות לשיפורים הדרושים) או מערכת מדף (מציעים את החלופות הרלוונטיות ביותר). בשלב זה מכריע את האופן שבו המסמך אמור להיראות.
 
הכנת מסמך האפיון: בשלב הרביעי של כתיבת אפיון דרישות המערכת, היועץ מכין את מסמך האפיון המכיל את הנקודות הבאות: תכלית המערכת, תיאור מפורט של תהליכי העבודה העיקריים בארגון, כמות וסוג המשתמשים (קהל היעד של המערכת), הגדרת ממשקי המערכת (התקשרות בין המודולים השונים אמורה לשקף את האינטראקציה בין המחלקות השונות בארגון) והתקציב. בנוסף, אפשר להתבסס על גישות שונות לשיפור הביצועים והניהול כגון: KPI ו- Balanced Scorecard.

קבלת אישור על מסמך האפיון: בשלב האחרון מגישים את טיוטת מסמך אפיון דרישות למנהלי הארגון ולשאר אנשי המפתח בארגון (כל אחד בהתאם למודול שרלוונטי אליו) על מנת לקבל מהם אישור שהאפיון מוגדר כיאות. במידה ויש הערות ובקשות לשיפור חוזרים על השלב הקודם עד לתוצר מוגמר שמרוצים ממנו.
 לאחר האישור הסופי מסתיים בפועל תפקיד יועץ אפיון דרישות המערכת, אך מומלץ מאוד שהוא ילווה את התהליך של בחירת הגורם החיצוני שאמור להוציא לפועל את מסמך האפיון לכדי מערכת מידע שמעניקה מענה לצרכי הארגון.
 
דגשים בכתיבת אפיון דרישות מערכת מידע
  ניתוח תהליכים, בעיקר חוצי ארגון
• תרגום "שפת הארגון" לשפה מקצועית של אנשי מערכות המידע.
• הבנת צרכי בעלי העניין מהמערכת – מנהלים, עובדים ולקוחות.
• סדר וארגון

יישום והטמעה


--
Share by: