הנדסת תעשיה וניהול

הנדסת תעשייה וניהול


אפק סיטמס הינה חברת ייעוץ המבצעת מזה שנים רבות פרוייקטים מגוונים בתחומי ייעוץ הנדסת תעשייה וניהול.
המפתח להצלחת הפרוייקט ושביעות רצונו של הלקוח הינו זיהוי צרכי הלקוח, חשיבה יצירתית, אימוץ תיאוריות מתקדמות של ניתוח תהליכים.

מהו תחום הנדסת תעשייה וניהול ?
תחום הנדסת תעשייה וניהול עוסק בתכנון מערכות, תפעולן ובפיתוח תהליכים במגזרי התעשייה והשירותים. הערך המוסף של עבודת מהנדס תעשייה וניהול הינה הגדלת תפוקה והפיריון בד בבד עם הפחתת עלויות הייצור והתפעול.

בנוסף לתכנון והיישום בתחום התהליכים והמערכות הנדסת תעשייה וניהול עוסקת גם באנשים המפעילים את מערכות התעשייה והשירותים. פועל יוצא מכך המהנדסים בתחום התעשייה והניהול מתמחים בכמה תחומים במקביל:

• הנדסה
• טכנולוגיה
• ניהול
• משאבי אנוש

עיקרי הפעילות בתחום הנדסת תעשייה וניהול
חברת היעוץ אפק סיטמס עוסקת תחום הנדסת תעשייה וניהול בפעולות העיקריות הבאות:

• יעוץ ארגוני
• ניהול פרוייקטים
• תכנון והקמת מפעלים
• Lean Management

התוצרים השכיחים מפעילות היעוץ בתחום הנדסת תעשייה וניהול הינם:
עלייה בתפוקה, שיפור האיכות, שיפור תהליכים, שיפור ביצועים (KPI ), חיסכון בכוח אדם, שימוש יעיל במכונות ובעובדים, שיפור שרשרת האספקה ושיפור זרימת חומר בין משאבי היצור.

מה הקשר בין הנדסת תעשייה וניהול ומערכות מידע?
מערכות מידע ומערכות מחשוב הינם כלי חשוב לשיפור תהליכים עסקיים, עיבוד וניתוח נתונים, מידע ניהולי, בקרת מדדים וכלי עזר חשוב לקבלת החלטות.

ניתוח תהליכים


אפק סיסטמס, חברת ייעוץ הנדסת תעשייה וניהול, בעלת ניסיון עשיר ומוצלח בתחום ניתוח תהליכים עבור ארגונים פרטיים, מסחריים וציבוריים. לאפק צוות מנוסה של מהנדסי תעשייה וניהול המתמקד בהבנת צרכי הלקוח, תכנון קפדני עם דגש על הפרטים הקטנים ובביצוע איכותי של הפרויקט.

אפק דוגלת בתהליך של שיפור תהליכים, מהלך זה מקנה לה יתרון תחרותי משמעותי המעלה את רמת המוצר והשירות הניתנים ללקוח.

מרבית הבעיות בארגון נוצרות כתוצאה מתהליך שאינו נעשה כשורה ולא מכוח האדם או המכונות בתהליך, לכן אנו מקפידים להמשיך ללמוד ולהתמחות בביצוע פרויקטי ניתוח תהליכים.

מהו ניתוח תהליכים ומה מטרתו?

ניתוח תהליכים הינו ניתוח מעמיק של ביצוע תהליכי העבודה בארגון בכל התחומים. ניתוח תהליכים נועד לשפר את ביצועים העסקיים באמצעות התייעלות ארגונית, איתור נקודות תורפה וטיפול בכשלים (תקשורת, בזבוז משאבים, פעולות כפולות וכו'). כתוצאה מביצוע מוצלח של ניתוח תהליכים משתפר השירות ללקוחות הארגון.

התוצרים של ניתוח תהליכים מוצלח הם קיצור זמני ביצוע, איתור ופתרון צווארי בקבוק, צמצום עלויות ומשאבים, הקטנת מספר הטעויות, שיפור איכות , סטנדטיזציה בביצוע כל התהליך.

מהם סוגי ניתוח תהליכים השכיחים?

• ניתוח תהליכי יצור
• ניתוח תהליכי העברת מידע (תקשורת בארגון)
• ניתוח תהליכי רכש
• ניתוח תהליכי הכשרת ההון האנושי בארגון
• ניתוח תהליכי שירות לקוחות

איך מבצעים ניתוח תהליכים מלא?

• מיפוי דקדקני של התהליכים בארגון: בשלב הראשון של ניתוח תהליכים יש לבצע שיחות עם מנהלים בכל הדרגים והעובדים. במהלך השיחות מתברר מהות כל תהליך ואופן ביצועו, משך זמן התהליך, המשאבים התומכים בו (כגון: כוח אדם, תשתיות מחשוב, תקציב וכו'), אופן התקשורת בביצועו, אופן תיעוד הנהלים, זיהוי סדר התהליכים ותהליכים קריטיים.

• איתור נקודות התורפה: לאחר מיפוי תהליכים והגדרתם, מאתרים לגבי כל תהליך את הכשלים האפשריים כתוצאה מהפסקתו או ביצוע לא נכון שלו. דוגמאות לנקודות תרופה שכיחות: היעדר תוכניות מגירה (מקרים ותגובות), היעדר תיעוד של נהלים בביצוע התהליך, כשלים בתקשורת בזמן העברת המידע, טכנולוגיה ישנה, ושימוש לא יעיל או בזבוז משאבים (חומרי גלם, עובדים, מכונות, מערכות מידע ,זמן וכו').

• הכנת תוכנית לשיפור התהליך: בשלב השלישי מכינים תוכנית התייעלות עבור כל אחד מהתהליכים. מומלץ מאוד להיעזר גם בעובדי הארגון לקבלת משוב ורעיונות, משום שהם המומחים בביצוע אותם תהליכים.

דגשים חשובים בעת שיפור התהליך הם: קיצור זמן התהליך (ע"י איחוד וקיצור שלבים), ביטול פעולות שאינן מביאות ערך ללקוח, צמצום זמני המתנה למינימום הניתן, הכנסת דגשים לניצול אפקטיבי של המשאבים העומדים לרשות התהליך וחיפוש טכנולוגיה מתקדמת המביאה להחזר מהיר על ההשקעה.

• קבלת אישור על התהליכים החדשים: בשלב זה של ניתוח תהליכים מציגים את התהליכים החדשים למנהלים והעובדים שצריכים ליישמם. במידה והמשוב חיובי מתחילים לבצע את התהליכים בפועל.

• בדיקת אפקטיביות התהליכים: בשלב החמישי של ניתוח תהליכים בודקים האם התוצר המתקבל מהתהליך החדש הוא כפי שתוכנן.

• הטמעת התהליכים החדשים: על מנת להטמיע את אופן ביצוע התהליכים מומלץ לעקוב אחרי העובדים לבדוק שכולם מבצעים את עבודתם בסדר החדש שהוגדר.

 

ארגון ושיטות


אפק מערכות, חברת יעוץ ארגון ושיטות, בעלת ניסיון עשיר במתן שירותי יעוץ בתחום ארגון ושיפור שיטות עבור ארגונים ורשויות מקומיות. תהליכי ארגון ושיפור שיטות מתבצעים באפק מערכות ע"י מהנדסי תעשייה וניהול ויועצים ארגוניים מנוסים העושים שימוש בשיטות עבודה מוכחות המגובות בכלים טכנולוגיים מתקדמים. צוות היעוץ מתמקד בהבנת צרכי הארגון ולקוחותיו, תכנון קפדני עם דגש על הפרטים ובביצוע איכותי של הפרויקט.

מהם תהליכי יעוץ ארגון ושיטות ?
תהליכי ארגון ושיטות עוסקים בניתוח עבודת האדם (יחיד או צוות) המשלב בתהליכי העבודה מכונות, טכנולוגיה ועובדים נוספים. שירותי המחשוב תורמים רבות לתחום ארגון ושיטות באמצעות מערכות מידע של ניתוח נתונים שעוזרים להבין יותר טוב מה עובד היטב ומה זקוק לשיפור וארגון מחדש.

תהליכי ארגון ושיטות מתמקדים במציאות השילוב האופטימלי בין טכנולוגיה לעובד המפעיל אותה תוך התחשבות ביכולות ובמגבלות של גורמים (אילוצים).

מדוע צריך יעוץ ארגון ושיטות ?

• תהליך ארגון ושיטות נועד להשיג שיפור משמעותי בביצועי הארגון באמצעות איפיון, תכנון והוצאה לפועל של תהליכי עבודה אפקטיביים.

• תהליך ארגון ושיטות נועד להביא למימוש אפקטיבי ומלא של היכולות ממערכת המידע הקיימת בארגון.

תהליך ביצוע פרויקט יעוץ של ארגון שיטות

• חקר מצב קיים: ראשית מבצעים מיפוי מלא של הארגון – אילוצים, הצגת תהליכים קיימים, למידת אופי הארגון, תהליכי העבודה ושיטות העבודה המונהגות בו. המטרה היא לקבל תמונת מצב מדויקת על הארגון מבחינת נקודות תורפה (ניצול משאבים לא יעיל, כשלי בטיחות, תקשורת לא תקינה וכו') ותהליכים קריטיים.

בשלב זה חשוב להגדיר יעדים מדידים כדי לבחון את ההצלחה של התהליך.

• שימוש בשיטות וכלים הנדסיים לשיפור שיטות עבודה: לאחר ניתוח המצב הקיים מחפשים דרכים יעילות לארגן מחדש את תהליכי העבודה על מנת להעלות את התפוקה, להקטין את העלות ליחידת מוצר, לשפר את יעילות העובדים והציוד וחסכון בחומרים ובאנרגיה.

שיפור שיטות באמצעות כלי מחשוב ו/או מערכות מידע מתבצעים באמצעות תוכנות מחשב, i-Pad, מחשבי כף יד ומסופונים. כלי טכנולוגיים אלו עוזרים לשפר את השליטה מרחוק ולחסוך בהוצאות נייר וזמן.

בשלב זה דרוש ממבצעי התהליך ידע תיאורטי, יצירתיות וניסיון בעבודה עם ארגונים דומים (מאותו מגזר עסקי, גודל וכו').

• בקרה והערכה: בשלב השלישי בוחנים השיטות החדשות שנבחרו ומודדים את התוצאות שנתקבלו לאור היעדים שהוצבו.

 תהליכי ארגון ושיטות עוסקים בעיקר בנושאים הבאים:

ניתוח תהליכים חוצי ארגון ושיפורם.
• ניתוח תקינת משאבי אנוש (כוח אדם) ומכונות.
• ניתוח המבנה הארגוני והתפעולי.
• ניתוח ושיפור תהליכי ייצור עבודה
• קביעת מדדי ביצוע ועבודה
• שיטות שכר עידוד (תמרוץ ותגמול עובדים)
• הכנת תוכניות רב-שנתיות וליווי בביצוען.
• ניהול שינויים בחברה
• ניהול רזה
• שיפור מתמיד (קייזן)
• הובלת תהליכי שביעות רצון הלקוח והעובדים

שכר עידוד


לאורך כל שנות פעילותה אפק התמחתה בפרויקטים רבים בתחום שכר עידוד. אפק שילבה שיטות שכר עידוד, כגון: שיטת הקו הישר, שיטת הקו העקום, רגרסיה רב גורמית, שילוב מדדים כמותיים ואיכותיים ושכר עידוד לקבוצות מסוימות של עובדים (כגון: פס ייצור, מנהלים, אנשי מכירות).
מהו שכר עידוד?
שכר עידוד הינו תוספת שכר המשולמת לעובד בנוסף למשכורתו הקבועה.תוספת זו נמדדת על פי הישגיו או תפוקתו.

מהי מטרת שכר עידוד ?

מטרת שכר תגמול הינה ליצור מוטיבציה בקרב העובדים להגדלת התפוקה בזמן נתון. על ידי כך ניתן להגדיל את רווחי החברה או הארגון. התוצאה של שכר העידוד היא שגם המעסיק וגם העובד מרוויחים (Win Win Situation).

מדדים לשיטות התגמול:
• מדד התפוקה (נקרא גם: מדד עמידה בתכנית העבודה) - כמה בוצע בפועל בהשוואה לתכנון? המדד החשוב ביותר ,מבוצע בסוף התהליך, בודק האם התכנון הראשוני היה ריאלי, ומסייע לתכנון התפוקה הרצויה בעתיד.

מדד האיכות - כמה פריטים נפסלו במהלך היצור? מטרת המדד ליצור מוטיבציה לעובד להקפיד ליצור מוצרים איכותיים.

מדד בטיחות - האם לעובד היו עבירות בטיחות? מטרת המדד לגרום לעובד לשמור על בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו בעבודה.

מדד שביעות רצון הלקוחות – בדיקת שביעות רצון הלקוחות לאחר השירות עם נציג החברה. את המדד ניתן לכמת באמצעות סקר או משוב מהלקוחות שפנו למוקד. כלי מאוד חשוב בחברות שמפעילות שירות לקוחות

מדד עובד מצטיין – מדד הבודק האם העובד הציע הצעות ייעול לארגון, מה יחסו לעובדים ששייכים לצוות שלו ולבסוף מה יחסו לממונים עליו.

• מדד חיסורים ואיחורים - מדידת מספר הימים בהם החסיר העובד מעבודתו וכמות האיחורים שלו. מטרת המדד לגרום לעובד לצמצם למינימום את החיסורים והאיחורים לעבודה, וכתוצאה מכך להגדיל את התפוקה והפריון של הארגון.

יתרונות שכר עידוד:

• שכר עידוד תורם להתייעלות של העובד בעבודה תגרום לירידה בהוצאות ולהגדלת התפוקה. כתוצאה מכך עלות היצור ליחידה קטנה.

שיטת שכר עידוד מתאימה עוזרת ליצירת שייכות ומחויבות של העובד לארגון בכלל ולצוות שלו בפרט.

• יצירת מטרה משותפת או אינטרס משותף של המחלקה להתייעל ולהגדיל את התפוקה.

תכנון פונקציונלי ומערכים לוגיסטיים


-------

התייעלות ושיפור


------

תהליכי רכש ולוגיסטיקה


------

כתיבת נהלים


אפק סיסטמס, חברת ייעוץ הנדסת תעשייה וניהול, בעלת ניסיון עשיר ומוצלח בתחום כתיבת נהלים עבור ארגונים ורשויות מקומיות. לאפק צוות מנוסה של מהנדסי תעשייה וניהול המתמקד בהבנת צרכי הלקוח, תכנון קפדני עם דגש על הפרטים הקטנים ובביצוע איכותי של הפרויקט.
מה זה כתיבת נהלים?
כתיבת נהלים מבטאת את אופן המדיניות ואסטרטגיית ההנהלה בנושא מסוים ועוזרים לשמור על הידע והניסיון הארגוני ולצמצם את הסיכונים. המדיניות באה לידי ביטוי בסמכויות והאחריות של כל הגורמים בארגון ואופן חלוקת העבודה בארגון. נוהל מבטא בצורה ברורה וקלה להבנה את השיטה לביצוע תהליך ומגדיר את תחומי האחריות של בעל התפקיד שמבצע את התהליך.
 
מדוע צריך כתיבת נהלים?
הסיבה העיקרית לבצע פרויקט כתיבת נהלים בארגון היא סדר וארגון של תהליכי עבודה בארגון – הנהלים עצמם הם מעין חוט השני בין יחידות בארגון ומכאן מאפשרים להן להיות בסנכרון מתמיד.
כתיבת נהלים נועדה למנוע מצב שבו כל עובד בארגון עושה תהליך מסוים איך שהוא מוצא לנכון. לדוגמה במצב של טיפול בתלונה של לקוח, אם לא תהא אחידות בין העובדים הרלוונטיים ובין היחידות השונות בארגון (שימור לקוחות, מחלקת חשבונות וכו'), הלקוח ירגיש שלא מטפלים בו ויעזוב את הארגון (אובדן הכנסות ומוניטין). לכן כתיבת נהלים עוזרים לשמור על הסדר בארגון.
מעבר לכך, שתי סיבות נוספות לביצוע כתיבת נהלים:

שימור הידע והניסיון הארגוני: חשוב מאוד במצב שבו יש תחלופת עובדים. ארגון צומח מתבסס על הניסיון של עובדים ושיטות עבודה. כאשר עובד עוזב הידע והניסיון הולכים עימו, אובדן זהנמנע כאשר הידע נשמר בצורת נהלים. כמו כן, כאשר עובד חדש ומקבל הדרכה מגיע הוא מתחיל עם הניסיון של קודמיו לגבי האופן שיש לבצע תהליכים ומאפשר לו לבצע את העבודה באופןיעיל במהירות יחסית.

שמירה על יעילות והחיסכון בארגון: תהליך יעיל שומר על פיריון גבוה. כתיבת נהלים של תהליכים מאפשרת לשמור על המידע הזה לכל אורך הדרך (כלומר איך לבצע תהליכים כך שהארגוןיגיע לפריון גבוה) ולמנוע בזבוז משאבים בביצוע פעולות לתיקון הנזק (כגון: צמצום הנזק שנגרם, ועדת חקירה, ביצוע תחקירי בירור וכו').
 
מהם סוגי נהלים השכיחים?

נהלי עבודה: נהלים אלו מגדירים במפורט כיצד מתבצעות כל המשימות בארגון. כתיבת נהלי עבודה עוזרים לפרט את אופן הפעולות הדרושות כדי להביא לתוצרים הסופיים הרצויים באיכות שהוגדרה.
נהלי תפעול / נהלי ביצוע: נהלים אלו משמשים בעיקר בהכנת מדריך למשתמש. מאוד חשוב כדי שעובדים חדשים יוכלו לבצע את עבודתם במהרה וביעילות.
נהלי מדיניות : נהלים אלו לרוב נקבעים ע"י המנהלים הבכירים הארגון. תפקידם לפרק את האסטרטגיה של הארגון לנהלים, כך שעובדים בכל הרמות יוכלו לבצע את עבודתם בהתאם לרוח הארגון. דוגמאות של נהלי מדיניות : שירות ללקוח (מתי מפצים), מדיניות גיוס עובדים (איך בוחנים עובד), תקציב (מעל איזה סכום יש צורך בחתימה של גורם בכיר נוסף).
 
איך מתרחש תהליך ביצוע כתיבת נהלים?
מיפוי תהליכים קיימים: בשלב הראשון של פרויקט כתיבת נהלים יש לתצפת ולבחון את תהליכי העבודה הקיימים בארגון. יש להשוות את מה שקורה בפועל לנהלים הקיימים ולבדוק האם יש הלימה. כמו כן, חשוב לזהות מי אנשי המפתח בכל תהליך.

תחקיר את האנשים הרלוונטיים: בשלב זה מעמיקים את חקירת המצב הקיים - יוצרים שיחות עם אנשי המפתח שזוהו בשלב המיפוי. יש להתייעץ איתם איך הכי נכון לדעתם לבצע את התהליך הקיים, ולבדוק האם זה עומד בקנה אחד עם שאר אנשי המפתח. השאיפה היא להגיע למיצוב אחיד של אופן ביצוע התהליכים.

ארגון הנתונים וקבלת החלטה: בשלב זה מרכזים את כל החומר שאספנו בשלבים הקודמים לפי תרחישי זרימת תהליך. לאחר מכן יש להחליט לאילו תהליכים יש צורך לבצע כתיבת נהלים, קריטריונים מומלצים: תהליך מרכזי, תהליך עם תוצר, כמות האנשים המעורבים בתהליך, נקודות ממשק בין היחידות בארגון, נקודות ממשק בין הארגון ללקוחותיו וכו'. לגבי כל תהליך קובעים מהי רמת הפירוט הנדרשת בכל נוהל.

כתיבת נהלים בפועל: טרם כתיבת נוהל חדש יש להחליט האם רוצים להיצמד לפורמט הקיים או להחליט על פורמט חדש שמתאים יותר למצב הנוכחי בארגון. לאחר ההחלטה, הדגשים העיקריים בעת כתיבת נהלים הם: פירוט מרבי לגבי תכלית נוהל ואופן ביצועו, היררכיה ברורה של סדר הנהלים, משפטים קצרים וברורים, שמירה על "שפת הארגון", תרשימים (הדרכה ויזואלית איפה כל דבר נמצא), מקרים ותגובות (לדוג' תקלות שכיחות בתהליך ואופן תפעולן) ואזהרות .

קבלת אישור על הנוהל: בחינת הנהלים החדשים ע"י המנהלים והעובדים שמבצעים את התהליכים וקבלת משוב מהם האם יש אישור לביצועם. במידה וישנה הסכמה עקרונית ממשיכים לשלב הפיילוט.

בדיקת אפקטיביות הנהלים: לאחר האישור אפשר לבצע את הפיילוטים לגבי כל אחד מהתהליכים. בודקים האם יש יכולת לבצע את הנוהל בשגרה (כלומר, האם הנוהל פרקטי והגיוני) והאם התוצרים המתקבלים הם כפי שתוכננו (מבחינת כל הקריטריונים שהוגדרו לתוצר). במידה ויש חוסר שביעות רצון מהתהליך מבצעים שינויים בנהלים ולאחר מכן שוב מנסים. שלב זה נמשך עד לשביעות רצון מהתוצר המוגמר.

הטמעת נהלים חדשים: בשלב האחרון של פרויקט כתיבת נהלים עוקבים אחרי העובדים בכל תהליך ובודקים שכולם מבצעים את עבודתם לפי הנהלים החדשים. רצוי מאוד לתת להם למלא דוח מעקב בשבוע הראשון לביצוע התהליך (הסדר וחזרה עוזרים להטמיע). כמו כן, ההטמעה יכולה להיעשות ע"י מתן תמריצים חיוביים וע"י מתן תמריצים שליליים. שלב זה מצריך ערנות, סבלנות ונחישות.
 
מהם הדגשים בעת כתיבת נהלים?
• שיתופיות: כתיבת נוהלים חייבת להתבצע בשיתוף עם עובדי הארגון כדי להימנע מהתנגדויות שלהם לתוצר הסופי. התנגדויות אלו מסוגלות להכשיל את התהליך ולכן מוביל התהליך צריך לדעת להתחבר לעובדים ברמה האישית ולהיות בעל יכולת שכנוע להגיע לקונצנזוס.
• סדר וארגון בהגדרות: להגדיר נכון כל תהליך (ארגון ושיטות) וסדר בהכנת "עץ הנוהל" (מטרתו, מסגרתו, תכולתו, סעיפיו וכו').
• ניהול: חשוב לשמור על ניהול אפקטיבי בעת הדיונים על גיבוש הנוהל (הגעה לקונצנזוס, מניעת בזבוז זמן, חתירה לפתרון מוסכם, הפעלת סמוכות)
• יכולת הבנה של תהליכים: לדעת לשאול את השאלות הנכונות ולחשוף את המידע שמנסים להסתיר ממך (לפעמים אנשי מפתח משמיטים מידע מתהליך).
• ערנות: לזהות מראש מוקדי כשל אפשריים, וגיבוש המלצות לנטרולם.
• אחידות: כל הנהלים מרוכזים בקובץ אחד, קובץ הנהלים של הארגון, הכתוב בפורמט אחיד, מכיל את נהלי הארגון (הדרך היעילה ביותר לביצוע), בעלי התפקידים וסמכויותיהם.

תכנון ושיפור תהליכים בתעשיה


------
Share by: