מערכת ניהול מרפאות

מערכת ניהול מרפאות


אפק הנדסת מערכות מידע – פיתחה מערכת ניהול מרפאות הכוללות את המאפיינים והמרכיבים העיקריים הבאים:

- מרפאות בפריסה ארצית.
- מערכת מרכזית מאובטחת.
- ניהול תור מטופלים.
- קבלות מטופלים ורישום פרטים אישיים.
- ביצוע ורישום אוטומטית של בדיקות מעבדה.
- ניהול תיק חולה ותעודה רפואית.
- רישום תרופות והפקת מרשם.
- הפניה למיון.
- בדיקת זכאות מול קופות החולים.
- העברת תעודות רפואיות לקופות החולים (אוטומטי).
- ניהול תשלום וביצוע גבוה באמצעות קישור למערכת פיננסית.
- שמירת היסטוריה רפואית ותעודות רפואיות.
Share by: